Christus Jezus voelt de druk op zijn schouders. Nog enkele dagen heeft Hij te leven. Toch neemt Hij de tijd voor onderwijs (Mat. 24-25). Wees waakzaam. Verwacht Mij. Houd je lamp brandend. Ondanks alle dreiging van godsdienstleraren en Farizeeën blijft Jezus aan zijn volgelingen denken. Aan jou. Wat een Koning!