De kerk

  Kerkverband

  De Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt), gewoonlijk Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) genoemd, vormen een Nederlands kerkgenootschap binnen het gereformeerd protestantisme. Het kerkgenootschap ontstond door de zogeheten Vrijmaking in 1944 en volgende jaren uit de Gereformeerde Kerken in Nederland. Bij dit schisma speelde prof. dr. Klaas Schilder een grote rol.

  Er zijn vanaf de jaren 1990 samenwerkingen aangegaan met de Christelijke Gereformeerde Kerken en met de Nederlands Gereformeerde Kerken tot stand gekomen. Op enkele plaatsen heeft dit geleid tot fusie van gemeenten.

  De kerken zijn missionair actief. Zo zijn er in Nederland -met name in de Randstad- enige tientallen kerkplantingsprojecten opgezet en wordt er veel gedaan op het gebied van internationale zending, hulpverlening en training. Daarvoor is de organisatie Verre Naasten het centrale orgaan van de kerken.

  d’ Amandelboom

  De Wijkgemeente ontstond per 1 januari 2013. Toen fuseerde GKv De Bilt- Bilthoven met GKv Zeist en werd met de bewoners van d’ Amandelboom een aparte wijkgemeente gevormd. Het aantal leden is ongeveer 75 en er zijn tal van vaste bezoekers, zowel uit d’ Amandelboom als uit de omgeving en vanuit andere kerkgenootschappen

  Als part- time predikant is ds. J. Geelhoed aan de wijkgemeente verbonden.

  d'Amandelboom