Bijbel en Milieu Verwerkingsvragen

  1. Wat zegt het delen in het lijden van Christus (Rom 8) over milieu en klimaat?
  2. “Verzoening met God staat los van mijn omgang met het milieu”. Denk en praat met elkaar over deze stelling.
  3. God vervloekt de schepping niet in Genesis. Wat is er dan mis met de schepping?

  Aanvullend kwam de vraag uit de gemeente: Wat kun je – praktisch – als kerk doen? Dus wat moet De Ark doen met deze boodschap?

  Spreek thuis met elkaar door over deze vragen, of met elkaar binnen de kring of met oog op de aanvullende vraag binnen de CvB en de Kerkenraad. Ik hoop dinsdag dit onderwerp verder te bespreken met de catechisanten. Dat mag best heel praktisch!

  Geef Mij je angst, Ik geef je er hoop voor terug

  Zondag 15 november gaat het over hoop.. Drie verhalen. Allereerst voor de kinderen het verhaal van hopen op de bruidegom. Heb je genoeg olie om de hoop brandend te houden? Dan het verhaal van Job: hopeloosheid zonder licht aan het eind van de tunnel. Het derde verhaal: Als je hoop Christus is, wat verwacht je dan?
  Aan het eind van de dienst komen er verwerkingsvragen in beeld. Die zullen dezelfde dag via dit medium gedeeld worden.
  ds. Albert

  Ik lijk steeds meer op U

  Een preek over geloof. Geloof is niet alleen maar een bundel christelijke overtuigingen voor waar houden. Geloof is vooral een relatie met je Schepper aangaan. Een relatie die door Jezus Christus mogelijk is gemaakt en waardoor je steeds meer op je hemelse vader gaat lijken: papa, ik lijk steeds meer op U.

  Bij deze preek horen een paar verwerkingsvragen.
  1. Welke eigenschappen van God herken jij bij jezelf?
  2. Wat zou jij kunnen doen aan je geloofsgroei?
  3. Waaruit blijkt jouw vertrouwen op God?
  Goed om over na te denken en met anderen over te praten.
  Groet,
  ds. Albert

  Word hervomd! Hoe dan?

  Word hervormd of zoals de NBV het zegt: vernieuw uw gezindheid. Gisteren (31-10) was het hervormingsdag. Een gedenken van de reformatie. Maar wat betekent dat voor ons? De Bijbel roept ons op onszelf te vernieuwen, te hervormen. Wat betekent dat voor jou? Loop je anders door een supermarkt? Tank je anders? Zit je anders in de schoolbank of op je werk? Kijk je anders naar je smartphone? Word hervormd, hoe dan?