1. Wat zegt het delen in het lijden van Christus (Rom 8) over milieu en klimaat?
    2. “Verzoening met God staat los van mijn omgang met het milieu”. Denk en praat met elkaar over deze stelling.
    3. God vervloekt de schepping niet in Genesis. Wat is er dan mis met de schepping?

    Aanvullend kwam de vraag uit de gemeente: Wat kun je – praktisch – als kerk doen? Dus wat moet De Ark doen met deze boodschap?

    Spreek thuis met elkaar door over deze vragen, of met elkaar binnen de kring of met oog op de aanvullende vraag binnen de CvB en de Kerkenraad. Ik hoop dinsdag dit onderwerp verder te bespreken met de catechisanten. Dat mag best heel praktisch!