Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zeist en De Bilt

  Vooraanzicht van de Ark

  Van harte welkom op de website van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Zeist en De Bilt! Wij zijn een kerk waar Jezus en de Bijbel centraal staan. Dat bindt ons aan elkaar en aan de mensen in onze omgeving.

  Normaal gesproken organiseren wij iedere zondag meerdere kerkdiensten in ons kerkgebouw De Ark in Zeist, in verzorgingstehuis De Wijngaard in Bosch en Duin en verzorgingstehuis d’Amandelboom in Bilthoven. Maar in verband met corona zijn er nu minder diensten. Op het dienstenrooster staat de meest actuele informatie.

   

  De GKv Zeist en De Bilt is een Gereformeerd Vrijgemaakte kerk. Wil je hier meer over weten, of over het christelijk geloof in het algemeen? Kijk dan eens op Vragen over het geloofGeloven in de kerk of Geloof en gevoel.

  In onze kerkdiensten komen wij bij elkaar om God te ontmoeten. We zingen, bidden en luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel. De dominee legt ons uit wat het Bijbelgedeelte voor nu betekent. Na de ochtenddienst is er gelegenheid voor ontmoeting met koffie en wat lekkers. Kom gerust een keer naar onze dienst. Beleef het mee.

   

  Vooraanzicht van d'Amandelboom
  De Wijngaard

  En heb je vragen: onze voorganger Albert Veerman maakt graag tijd voor een gesprek. Als je jong bent en je wilt meer weten van Jezus, mag je altijd aanschuiven bij een catechisatie. Kleine groepjes jonge mensen spreken daar met een leider en elkaar over geloofsvragen die hen bezighouden.
  Je kunt doordeweeks ook bij één van de kringen aanschuiven. Kringen zijn groepen uit de gemeente waar ontmoeting, zorg voor elkaar en Bijbelstudie de ingrediënten zijn.

  Je bent dus welkom in onze gemeente. Welkom in De Ark! Of in De Wijngaard of d’Amandelboom.